O stronie...

Tutaj będzie coś o stronie ;-].

Istnieją trzy rodzaje kłamstw:
kłamstwa, okropne kłamstwa i statystyki. Benjamin Disraeli