O stronie...

Tutaj będzie coś o stronie ;-].

Bo nas sam Pan uczył temu: Chcesz - li sam brać, daj drugiemu. Mikołaj Rej