O stronie...

Tutaj będzie coś o stronie ;-].

Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy. Sokrates