O stronie...

Tutaj będzie coś o stronie ;-].

Wobec despoty wszyscy są równi, mianowicie - równi zeru. Fryderyk Engels