Demo > eDate2DateCounter

Rnica czasu pomidzy tymi dwiema datami wynosi: 364 dni, 2 godziny, 1 minuta.
Od 2006-05-26 mino: 4681 dni, 42 minuty i 21 sekund.

Wszyscy wiedzą że coś się nie da zrobić, i wtedy pojawia się ten jeden który nie wie, że się nie da i on właśnie to coś robi. Albert Einstein