Demo > eDate2DateCounter

Rnica czasu pomidzy tymi dwiema datami wynosi: 364 dni, 2 godziny, 1 minuta.
Od 2006-05-26 mino: 5397 dni, 17 godzin, 36 minut i 39 sekund.

Bo nas sam Pan uczył temu: Chcesz - li sam brać, daj drugiemu. Mikołaj Rej