Demo > eVisualConfirm

Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna,
nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą. św. Paweł z Tarsu